Jsme zapojení do operačního programu Jan Ámos Komenský

ZUŠ Václava Pichla Bechyně, Klášterní 39 se zapojila do OP JAK

Šablony I – ZUŠ Václava Pichla, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0003556 

1.VII/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZUŠ s cílem podpořit další vzdělávání pedagogů

1.VII/3 Inovativní vzdělávání žáků v ZUŠ s cílem podpořit inovativní výuku ve zvolených oborech, ale i v jejich osobním rozvoji, schopnosti vzájemné spolupráce a podpořit celkovou kultivaci atmosféry (prostředí) školy

Spolufinancováno Evropskou unií

 

 

 

 

Termín realizace: 1. 9. 2022 až 31. 8. 2025.