Literárně-dramatický obor

V literárně-dramatickém oboru se soustředíme na rozvoj osobností našich žáků. Připravujeme a realizujeme dětská (studentská) autorská představení, ve kterých žáky provázíme cestou tvorby od hledání tématu, psaní předloh, zpracování textů a scénářů… až po realizaci představení včetně scénografie. Protože nás zajímají mezioborové přesahy, máme na starosti dramaturgii společných mezioborových vystoupení pořádaných 2x ročně. Vedle toho samozřejmě také připravujeme žáky a studenty k přijímacím zkouškám.

Mezi své úspěšné absolventy neřadíme jen ty, kteří absolvovali střední či vysoké školy s divadelním zaměřením. Řadíme mezi ně i ty, kteří dokáží získané znalosti a dovednosti úspěšně užívat ve své práci i v životě, kteří s radostí vzpomínají na společně strávený čas a vodí k nám své děti, kteří našli pro divadlo místo ve svém životě a jsou jeho poučenými diváky.

Pedagogové:

V rámci distančního studia literárně-dramatického oboru pro své žáky, ale i pro širokou veřejnost každý den zveřejňujeme hru „NADOMA“. Pokud znáte (či vymyslíte) nějakou, která by mohla ostatní pobavit nebo ještě lépe je něčemu přiučit, zašlete nám ji na e-mail: svobodova@klaster-bechyne.org. Rádi jí zveřejníme. Hry najdete pod odkazem Distanční studium LDO v menu vpravo.