O nás

V naší základní umělecké škole vyučujeme žáky v hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru. Kapacita naší ZUŠ je 300 žáků. Máme dislokované pracoviště v prostorách základní školy v Sudoměřicích u Bechyně.

Přidanou hodnotou naší školy je místo, kde se nachází. Jedinečný prostor gotického kláštera vysoko na skalnatém ostrohu nad řekou Lužnicí je ideálním prostředím pro vzdělávání v uměleckých oblastech. Prostory sídla školy podporují soustředěnou práci našich žáků a pomáhají nám umožňovat individuální přístup ke každému z nich. A právě ten vnímáme jako základní stavební kámen naší školy ale i celého uměleckého školství vůbec.

Naše škola si trvale udržuje vysokou úroveň výtvarného oboru, která je doložitelná nejen počtem přijatých žáků na SŠ a VŠ uměleckého směru (AVU, FAVU…), ale i mnoha oceněními na celostátních soutěžích a přehlídkách. Ale ani další naše vyučované obory nejsou pozadu. Literárně dramatický obor se může chlubit mnoha absolventy studujícími DAMU, či již hrajícími v prestižních divadelních souborech. I mnozí absolventi našich hudebních oborů dále pokračují ve studiu na konzervatořích, či v hudebních pedagogických oborech.

Jako nesmírně důležité vnímáme, že naše škola žije i o prázdninách – pořádáme či spolupořádáme amatérské mezinárodní umělecké kurzy, kterých se účastní okolo 300 umělců z celého světa – především hudebníků a tanečníků. Během roku poskytujeme prostory, nebo organizujeme odborné umělecké či vědecké kurzy a semináře. Od školního roku 2018 – 19 otevíráme univerzitu 3. věku pro seniory. Učitelé našich oborů se pravidelně účastní odborných vzdělávacích seminářů a kurzů nejen v rámci DVPP.