Výtvarný obor

Výtvarný obor naší školy má dlouhodobě velmi vysokou úroveň (za 25 let vice jak 40 studentů přijato na SŠ a VŠ uměleckého směru AVU, FAVU… a mnoho dalších ke studiu na ped. fakultách). V rámci výuky se žáci seznamují se širokou škálou přístupů výtvarné tvorby od klasických technik až po nová média, architekturu, scénografii, film… Do přípravného studia přijímáme rádi již předškoláky.

Náš výtvarný obor získává pravidelně nejvyšší ocenění v rámci celostátní soutěže ZUŠ, ale i prestižních celostátních přehlídek pořádaných NIPOS – ARTAMA.

Archiv akcí výtvarného oboru

Pedagogové:

 

 

Ukázky prací žáků výtvarného oboru: