Výtvarný obor

Výtvarný obor naší školy má dlouhodobě velmi vysokou úroveň (za 25 let vice jak 40 studentů přijato na SŠ a VŠ uměleckého směru AVU, FAVU… a mnoho dalších ke studiu na ped. fakultách). V rámci výuky se žáci seznamují se širokou škálou přístupů výtvarné tvorby od klasických technik až po nová média, architekturu, scénografii, film… Do přípravného studia přijímáme rádi již předškoláky.

Náš výtvarný obor získává pravidelně nejvyšší ocenění v rámci celostátní soutěže ZUŠ, ale i prestižních celostátních přehlídek pořádaných NIPOS – ARTAMA.

Pedagogové:

  • Mgr. Ivana Blažková
  • PaedDr. Jan Svoboda

 

My tři králové – kresby nejmladších žáků výtvarného oboru.