Akademie umění a kultury III. věku

Hrajete na nějaký hudební nástroj a chcete své schopnosti vybrousit? Nebo jste si to vždy přáli, ale
dosud „nebyl čas“? Možná raději chodíte do divadla, posloucháte dramatizace knih (tzv. mluvené slovo),
anebo sami čtete knihy – jen tak pro sebe, nebo vnoučatům na dobrou noc? S oblibou navštěvujete výstavy
výtvarného umění, památky, máte na stěnách svého bytu spousty uměleckých děl? Nebo si jen tak pro sebe
rádi kreslíte a malujete? Nebo…?
Právě pro Vás máme zajímavou nabídku. Od konce září tohoto roku otevíráme nově Akademii umění
a kultury – společný projekt Jihočeského kraje a ZUŠ Václava Pichla v Bechyni. Nabízíme možnost vzdělávání
v uměleckých oborech a to zcela ZDARMA! Stačí jen chtít, překonat ostych a přihlásit se ke studiu.
Jedná se o typ studia univerzity třetího věku. Nabízíme Vám dva roky uměleckého vzdělávání rozděleného
na zimní a letní semestry, slavnostně zahájeného, s indexy, zakončeného slavnostním předáním absolventských
pamětních osvědčení. Volba oboru je na Vás. Výuka bude vedena profesionály, kvalifikovanými
pedagogy a specializovanými lektory na dvou našich pracovištích. V budově ZUŠ Václava Pichla (bechyňský
klášter) – zde převážně v dopoledních či večerních hodinách, a v námi využívaných prostorách
ZŠ Sudoměřice u Bechyně – zde v odpoledních hodinách.
Studium bude probíhat formou individuální nebo skupinové výuky, přednášek, seminářů, tvůrčích
ateliérů… Realizuje se podle vybraného oboru jednou týdně či jednou za 14 dní v lekcích o rozsahu 1 – 3 vyu-
čovací hodiny.
Hudební obor nabízí tato studijní zaměření:
pracoviště ZUŠ v Bechyni – hra na klavír, elektronické klávesy, flétnu, příčnou flétnu,
bicí nástroje včetně melodických
pracoviště ZUŠ v Sudoměřicích u Bechyně – lidová hudba, folklor
Výtvarný obor nabízí
-jednak studium praktické, zaměřené na konkrétní výtvarné techniky z oblasti kresby, malby, grafiky,
počítačové grafiky, volitelně i sochařské tvorby
– jednak teoretické studium dějin výtvarného umění obohacené o návštěvy výstav
a výtvarně významných míst
Obě větve studia lze navštěvovat zároveň či si zvolit jen jednu z možností
Literárně-dramatický obor nabízí
Dramatické techniky práce s hlasem, dechem, pohybem.
Práce s literárním textem pomocí prostředků dramatické výchovy, možnosti interpretace.
Přihlášky ke studiu jsou dispozici na podatelně Městského úřadu v Bechyni a v kanceláři KS města
Bechyně, na Obecním úřadu v Sudoměřicích u Bechyně a
na http://www.klaster-bechyne.org/ bližší informace na tel:724515978
Pokud jsme vás naší nabídkou zaujali, zašlete nebo doneste svou vyplněnou přihlášku do poloviny června na
adresu ZUŠ V.Pichla, Klášterní 39, Bechyně, 391 65

ZDE

přihláška