Pozvánka na adventní koncert do Opařanského kostela

V pondělí 12. prosince v 17. hodin vystoupí žáci naší školy také na adventním koncertu pro Opařanskou nemocnici. V kostele sv. Františka Xaverského zahrají na varhany Šárka Šafaříková a Roman Kordina. Oba spojuje absolutorium druhého stupně ve hře na klavír ve třídě Hany Kodadové. Roman Kordina byl po opuštění ZUŠ přijat na pražskou varhanní školu, studium na ní již úspěšně ukončil. Šárka Šafaříková je stále ještě žákyní téže klavírní třídy v ZUŠ Bechyně, hře na varhany už se věnuje již několik let.

Kromě nic se svou raně literární tvorbou představí i nejmladší žáčci literárně-dramatického oboru.