Organizace přijímacích zkoušek do ZUŠ

Vzhledem ke stávajícím hygienickým opatřením jsme rozšířili možnost přijít s dětmi na přijímací zkoušky do naší Základní umělecké školy na více dní. Budeme se na vás a vaše děti těšit v pátky 5., 12. a 19. června od 14. do 18. hodin. Využijte, prosím, možnost domluvit se telefonicky na dnu a hodině. Celý proces urychlíte, pokud přijdete s předem vyplněnou přihláškou, kterou najdete zde nebo v tištěné podobě před hlavním vstupem do ZUŠ. Pokud uvažujete o přihlášení svého dítěte na více oborů, potřebujeme pro každý obor jednu přihlášku. Místo konání v ZUŠ bude upřesněno dle vyvíjející se situace.

Kontakty na pedagogy jednotlivých oborů:

  • hudební obor – Luboš Zíta (724 515 478),
  • literárně-dramatický obor – Martina Svobodová (723 166 346)
  • výtvarný obor: Zájemci o studium výtvarného oboru vyplní přihlášku a na papír velikosti A4 nakreslí jakoukoliv lidskou postavu (maminku, prince, traktoristu…). Kreslete pastelkami, fixami, voskovkami… Kresbu prosím označte jménem dítěte a spolu s vyplněnou přihláškou ji doručte do ZUŠ nejpozději do 19.6. 2020. Možnosti doručení: mailem na adresu zus@klaster-bechyne.org, nebo osobně, do poštovní schránky před vstupem do ZUŠ.

Případné dotazy rád zodpovím – PaedDr. Jan Svoboda, ředitel ZUŠ (724204282)