Výuka hudební nauky a čestné prohlášení o zdravotním stavu

Do konce tohoto školního roku bude výuka hudební nauky organizována následovně:

Žáci 1., 2. a 5. ročníku budou z důvodu vyššího počtu žáků ve třídě, než je povolený počet, rozděleni do dvou skupin. Skupiny budou na nauku docházet 1x za 14 dní. O rozdělení do skupin vás bude informovat přímo paní učitelka Sosnová.

Žáci 3. a 4. ročníku budou docházet na výuku beze změn.

Všech žáků školy (resp. jejich zákonných zástupců) se týká povinnost před nástupem do školy vyplnit čestné prohlášení o zdravotním stavu. Naleznete ho ke stažení zde. Prosíme, vyplňte ho pro každý obor zvlášť!

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaše děti!