Přijímací zkoušky 2018

Přijímací zkoušky

ZUŠ Václava Pichla, Bechyně, Klášterní 39, tel.: 724 515 978

 

►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄

 

◄ Na naší ZUŠ se vyučuje ►

 

▼ HUDEBNÍM OBORU

–    hra na zobcovou a příčnou flétnu

 • hra na bicí nástroje
 • hra na kytaru
 • hra na klavír
 • hra na akordeon
 • hra na klarinet
 • sólový a sborový zpěv

 

▼ LITERÁRNĚ – DRAMATICKÉM OBORU

 • práce s tělem
 • technika řeči a výrazu
 • schopnost improvizace

 

e VÝTVARNÉM OBORU

 • kresba
 • malba
 • grafické techniky
 • modelování
 • prostorové vytváření
 • akční a fotografická tvorba

 

◄ Přijímací zkoušky pro příští školní rok ►

přijďte 4.6.2018 od 13,00 do 17,00 hodin

 

►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄

 

Na telefonním čísle 724  515  978
je možné si domluvit náhradní termín zkoušky