Přijímací zkoušky do výtvarného oboru pro školní rok 2022/2023

Srdečně vás zveme k přijímacím zkouškám do výtvarného oboru, které se budou konat v pátek 3. 6. od 14. do 18. hodin v prvním patře školy v ateliéru výtverného oboru. Pokud by vám tento termín nevyhovoval, kontaktujte paní Ivanu Blažkovou na telefonu 731 800 189 a domluvte si individuální termín.

Co děti čeká? Budou kreslit lidskou postavu. Hodnotí se proporce lidského těla, pozornost k detailům, přístup k výtvarným prostředkům. Součástí je rozhovor s dětmi o zájmu o obor.

Výsledky se rodiče dozví ještě před letními prázdninami. Studium není nárokové. K přijímacím zkouškám lze přijít i se staršími dětmi, o jejich přijetí rozhoduje volné místo v dané věkové skupině.

Přihlášku si můžete dopředu vyplnit zde. Tisknout a nosit jí už nemusíte. Bude u nás dřív, než vy :).

Co dětem ve výtvarném oboru nabízíme? Výtvarný obor na základní umělecké škole rozvíjí výtvarné nadání dětí, zcitlivuje jejich vnímání a učí je otevřenosti k novým způsobům vyjádření, obsahům a technikám. Dává jim možnost rozboru osobní tvorby v kontextu jejich vrstevníků i výtvarného umění jako takového. Připravuje na talentové přijímací zkoušky na vyšší stupně škol.

Výuka probíhá jednou týdně v bloku tří vyučovacích hodin. Žáci se rozvíjejí všestranně, v kresbě, malbě, modelování, grafice, prostorovém vytváření, fotografii, realizují výtvarné akce i výtvarné projekty.

Děti pracují v prostorách školy v ateliérech u stolů, malířských stojanů či venku v plenéru. Navštěvují muzea a výstavy, kde se mnohdy účastní animačních programů zaměřených na výtvarnou oblast umění. Prezentujeme práce dětí na veřejných výstavách v galeriích či muzeu, informujeme o práci výtvarného oboru v médiích.