Zahradní slavnost…

aneb taková pěkná tečka za tím … rokem.

 

Za tím LETOŠNÍM rokem, samozřejmě. Přijďte si s námi užít aspoň konec letošního školního roku.

Můžete se těšit:

  • od 16.00 na cirkusové hřiště pro dětské návštěvníky a školičku točení na kruhu pro všechny zájemce,
  • na živá vystoupení žáků hudebního oboru,
  • na prezentace práce žáků výtvarného i literárně-dramatického oddělení z období distanční výuky,
  • od 17.00 na slavnostní autogramiádu knížky Atlas skřítků, jejímiž autory jsou nejmladší žáčci LDO,
  • od 18.00 na přímý přenos koncertu ze sálu na velkoplošné led obrazovky,
  • od 19.30 na živý koncert oddělení bicích nástrojů,
  • a mnohá další překvapení. Uvidíme, co nám ještě aktuální podmínky umožní.

Začátek slavnosti v 16.00 hodin. Už se na vás moc těšíme!