Od pondělí 24. 5. začínáme v běžném provozu!

S velkou radostí vám oznamujeme, že dnes ministr školství oznámil dlouho očekávanou zprávu o otevření „zušek“ v obvyklém provozu. Pro skupiny dětí do 10 žáků není nutné jejich testování. Pro početnější skupiny platí výsledky testování z jejich kmenových škol.

Obnovujeme provoz podle původních rozvrhů. Jedinou výjimkou jsou skupiny nauk, které budou vzhledem k odchodu paní učitelky Sosnové na mateřskou dovolenou vyučovány v náhradním termínu. Ti, kterých se to týká, budou individuálně informováni vyučujícími.

Pro provoz v ZUŠ platí stejné podmínky, jako pro základní školy: děti do 15 let roušky, nad 15 let respirátory (pokud nebude celostátně upraveno jinak). ZUŠ dostaly výjimku – u výuky některých oborů (zpěv, dechové nástroje, dramatika) mohou být děti na nezbytně dlouhou dobu bez roušek.

Moc se na vás těšíme!!!