Jednání o možném snížení školného

Vážení rodiče,

stejně, jako vy, nemáme vůbec radost z nastalé situace – především z toho, že ministerstvo neslyší na naše argumenty týkající se bezpečnosti individuální výuky a minimálního rizika přenosu Covidu v málopočetných skupinkách, které na škole vyučujeme. Bohužel nařízení jsou plošná a neberou v potaz možnosti přizpůsobení se podmínkám jednotlivých škol.

Kompetence ředitele školy jsou v současné situaci minimální. Musíme se jako všechny školy řídit pokyny MŠMT a našeho přímého zřizovatele. Mezi ně patří i stanovení výše školného.  Školné je určeno pouze na provoz školy, tj. mimo jiné nájem, energie – budova je vytápěna akumulačními kamny a v zimním období topení v kamenné budově nemůžeme vypnout, služby… Tyto položky musíme samozřejmě platit i v době distanční výuky, stejně jako ostatní ekonomické subjekty, ale nedostáváme na ně od nikoho žádné kompenzace. Bohužel není v mé přímé pravomoci školné snížit. Proto jsem vstoupil do jednání s naším zřizovatelem, Jihočeským krajem, nejen se žádostí o snížení školného, ale i o možnostech kompenzací pro náš typ školy. Hledám i další cesty ke snížení školného pro naše žáky.

Distanční výuka ve všech uměleckých oborech patří k těm nejméně vhodným a nemůže plně nahradit tvořivý kontakt mezi žákem, učitelem a ostatními spolužáky. O to těžší je to u žáků nejnižších ročníků, kteří se ještě bez přímé dopomoci pedagoga neobejdou. Tuto roli pak přebíráte vy, rodiče, byť jste v mnoha případech sami hlubším vzděláním v daném oboru neprošli. Jsme vám za vaši pomoc a spolupráci velmi vděční a věřte, že pečlivě zvažujeme nároky, které na vaše děti (respektive na vás) můžeme klást. Věřím, že všichni mí kolegové jsou vstřícní a ochotní přizpůsobit své požadavky vašim možnostem. Že současný způsob výuky nemůže nikdy plně nahradit tu prezenční, je bezpochyby všem jasné.

O tom, že snížení školného je v tuto chvíli zcela na místě, nikdo nepochybuje. Jen vás prosím o trpělivost. Krajský úřad, dle svého vyjádření, zatím sbírá informace. Budu vás informovat hned, jak se k naší výzvě vyjádří. Prezenční výuku ve škole samozřejmě zahájíme hned, jak to bude možné.

 

Děkujeme za Vaši trpělivost i pochopení.

PaedDr. Jan Svoboda

Ředitel ZUŠ Václava Pichla v Bechyni