POZOR! Od pondělí startuje i skupinová výuka.

Od pondělí 7. 12. se rozjíždí i výuka výtvarného a literárně-dramatického oboru i sborového zpěvu. Je povolené vyučování skupin do 10 žáků. Hudební nauka, začne až v lednu z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti paní učitelky.

V oddůvodněných případech (např. doprovod mladších žáčků na vyučování) je možný vstup rodičů do prostor školy na nezbytně nutnou dobu. Ve společných prostorách trvá povinnost nosit roušky, na výuce, kde by rouška překážela (zpěv, tanec, hra na dechové nástroje, recitace…) je možné ji odložit. Není nutné podepisovat žádné prohlášení!

Těšíme se na vás!!!