Dobrá zpráva!

Od středy 25. listopadu začínáme obnovovat prezenční výuku na naší škole. Zatím se jedná o individuální výuku hudebního oboru. Skupinová výuka zatím pokračuje distančně, ale jsou možné individuální konzultace. V oddůvodněných případech (např. doprovod mladších žáčků na vyučování) je možný vstup rodičů do prostor školy na nezbytně nutnou dobu). Ve společných prostorách je povinnost nosit roušky, na výuce, kde by rouška překážela (zpěv, tanec, hra na dechové nástroje, recitace…) je možné ji odložit. Není nutné podepisovat žádné prohlášení!

Těšíme se na vás i na další uvolňování opatření!!!