Změny ve výuce platné od 12. 10. 2020

V návaznosti na vyhlášení vlády bude od pondělí 12. 10. přerušena prezenční výuka skupin všech oborů a bude nahrazena výukou distanční. Týká se to tedy všech skupin výtvarného a literárně-dramatického oboru. U hudebního oboru se nebudou setkávat skupiny nauk, sborů a komorní hry. Omezení platí jak pro žáky školy, tak i pro studenty Akademie 3. věku. Pedagogové vás budou individuálně kontaktovat s nabídkou úkolů a aktivit na toto období.

POZOR! Individuální výuka hudebního oboru zůstává zachována dle rozvrhů!

Pevně doufáme, že se po podzimních prázdninách zase ve zdraví setkáme!