Nové zvířecí druhy

Zahrajte si na přírodovědce, kteří objevili nový živočišný druh. Budete potřebovat jen list papíru a tužku. První hráč začíná slovy: „V Amazonském pralese jsme objevili zvíře, které mělo…“ a slovně doplní jeden fyzický znak nového zvířete (např. jedno velké oko). Tento znak také nakreslí. Pak si vezme tužku další hráč a přidává druhý znak (např. dlouhé špičaté uši). Hra pokračuje stejným způsobem a zvířeti přibývají další tělesné části – buď z existujících zvířat, ale mohou to být i neživé prvky – žárovka, brčko, vodovodní kohoutek…

Když je zvíře hotové, je potřeba mu vymyslet odborný název, který by v sobě měl odrážet fyzické zvláštnosti zvířete (např. brčkoun jednooký)

Trochu dramatiky do hry: Nechte děti, ať o zvířatech vymyslí nějaké další informace: kde žijí, čím se živí, jaké mají zvláštní vlastnosti, jak jsou velcí…