Strážce pokladu

Hra pro maminky, které potřebují chvíli k tomu, aby dovařily oběd, pověsily prádlo nebo v ideálním případě si nerušeně na chvíli sedly s knížkou a šálkem kávy. Cílem hráčů (dětí) je dostat se z bezpečného území (dětského pokojíku nebo jiného místa, kam oko maminky nedohlédne) nepozorovaně na území hlídané strážcem pokladu (maminkou) a tady uloupily poklad. Pokladem by mělo být zabalené překvapení (nějaká dobrota, malá hračka apod.). Poklad musí být umístěný na viditelném místě. Hráč se musí nepozorovaně proplížit a poklad uloupit. Je-li spatřen strážcem, musí se vrátit na výchozí místo a začít znovu.

Trochu dramatiky do hry: Milí sourozenci. V této hře je nejlepší spolupracovat. Domluvte se, připravte plán… Zkuste třeba odvést pozornost strážce.