Společná kresba

Nakresli si doma s rodinou společný obrázek. Pravidla jsou taková to:
– Každý kreslíř smí nakreslit jenom tak dlouhou čáru, jakou zvládne na jeden tah tužkou. Jakmile se tužka zvedne z papíru, musí papír poslat dalšímu kreslíři v pořadí.
– Nedohadujte se dopředu, co chcete kreslit. Reagujte na to co nového na obrázku vzniká, jak se kresby vyvíjí.
– Nezlobte se na druhé, že vám skazili váš nápad. Protože je důležitější, co vytvoříte společně a ne každý sám.

Trochu dramatiky do hry: Až obrázek dokreslíte, můžete jej slovně popsat, ale podle stejných pravidel – každý smí říct jen jednu větu dlouhou na jeden nádech.