Hry s rukou

Nejdříve si ruku uvolni:
– nech ruku chvíli volně ležet na stole (nebo kdekoli jinde), po chvíli se postupně probouzejí jednotlivé prsty (nejprve každý zvlášť) – prst se pomalu protahuje, prohlíží si okolí, zjišťuje jaké možnosti pohybu má, poté znovu uléhá a následuje protažení dalšího prstu.
– ruka se protahuje celá, je stále v kontaktu s podložkou, pomalu napíná a uvolňuje všechny své svaly.
– hledej různé možnosti jak se ruka může pohybovat, jak se může přemístit z místa na místo.
– dávej ruce různé úkoly – chceš dosáhnout co nejvýš, buď co nejpomalejší, snaž se vzlétnout, ….
– dávej ruce různé vlastnosti a emoce – máš strach, jsi lenivá, jsi nervózní, jsi nerozhodná, jsi nesmělá, ……

Zahraj s rukou krátkou scénku – třeba:
– Ruka vidí neznámý předmět, který ji zaujme.
– Nejdřív se ho bojí, nedůvěřivě se k němu blíží.
– Předstírá, že jí předmět nezajímá, ale stále se k němu blíží.
– Opatrně prozkoumává neznámý předmět.
– Hraje si s předmětem.
– Snaží se přijít na to, k čemu předmět slouží, ale nenalézá to.
– Opouští předmět.
– Po chvíli se k předmětu vrací, ale ten je pryč.

Nebo:

– Ruka vidí poletovat ptáky a chce také vzlétnout.
– Snaží se různými způsoby, ale nedaří se jí to.
– Uvidí cosi vysokého (opětadlo židle, lampičku, strom vytvořený z druhé ruky….) a snaží se na to vylézt. To se jí podaří.
– Se shora se odhodlá ke skoku a letí.

Hry se dvěma rukama:

Ruce se potkají v prostoru, který jim určíš, který si musíš dopodrobna představit. Každá ruka má jiný charakter, jiné vlastnosti, to je vidět na způsobu jejího pohybu a chování. Ruce většinou nejednají obě ve stejném okamžiku, ale v jednání se střídají. Jedná-li jedna ruka, druhá je zastavena v sošném postoji poslední její akce. Dobře si uvědomuj charakter ruky která zrovna jedná a emoce které prožívá. Hledej příběhy a pointy přiběhů, které ti nabídne hra tvých rukou. Můžeš pro nové hry měnit prostory, ve kterých se ruce setkají a charaktery rukou.